Suriname

Met de Evangelisch-Lutherse Kerk van Suriname bestaat een hechte band. Naast de uitzending van Nederlandse lutherse predikanten als wijlen ds. Wim Jense volgden Surinaamse studenten hun predikantsopleiding aan het Evangelisch-Luthers Seminarium. Ook vestigden zich vele Surinaamse gemeenteleden in Nederland, met als gevolg dat bijvoorbeeld de lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost een meerderheid aan Surinaamse leden heeft. Het Genootschap en het Luthers Diakonessenhuis Fonds zijn behulpzaam bij het in stand houden van de pastorale zorg en de kerkelijke gebouwen, waartoe ook het ziekenhuis en bejaardenhuis gerekend mogen worden. In 2007 werd het nieuwe kerkgebouw van Mottonshoop ingewijd, waarbij bestuurslid drs. Val en de presidente van de lutherse synode mw. drs. Fritz (nu voorzitter van het Luthers Genootschap) aanwezig waren. Om het predikantentekort van de afgelopen jaren op te vangen werd er bemiddeld in een tijdelijke pastorale verzorging door de uitzending van o.a. emeritus-predikanten uit Nederland (ds. H. Mudde bijvoorbeeld) voor een periode van gemiddeld 3 maanden. Inmiddels is het predikantencorps weer op sterkte. In het voorjaar van 2011 is er door ds. Mudde en bestuurslid Val een werkbezoek aan Suriname gebracht.