Links

De Lutherse Wereld Federatie/LWS, Genève is de wereldwijde communie van Christelijke kerken in de Lutherse traditie. Het LWF is in 1947 onstaan in Zweden. Nu heeft het LWF inmiddels 145 gelieerde kerken in 79 verschillende landen over de gehele wereld.

Het Vereinte Evangelische Mission, Wuppertal is de Duitse variant van het Luthers Genootschap. Het Vereinte Evangelische Mission ondersteunt ook projecten wereldwijd.

Kerkinactie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken.