Handreiking Bahu Mem Bahu

Handreiking bij actie Bahu Mem Bahu in Lutherjaar 2017

Bijgaand leest u onze handreiking aan diaconieën/kerkenraden bij de actie Bahu Mem Bahu, het landelijk diaconaal project in het teken van Lutherjaar 2017. Bahu Mem Bahu is de Indonesische uitdrukking voor: schouder aan schouder. De BNKP, de Lutherse Kerk van Nias en de Batu-eilanden werkte mee aan deze handreiking.
In Lutherjaar 2017 zamelen we in luthers Nederland geld in voor onze lutherse zusterkerk op Batu. In oktober zal het bestuur van het Luthers Genootschap de eilanden bezoeken. Alle informatie hierover vindt u op https://www.luthersgenootschap.nl/bahu-mem-bahu/
Suggesties om in uw gemeente aandacht en steun te vragen voor dit project:

 1. Verbinding met de Batu-eilanden en collecteren op de wereldwijde lutherse reformatieherdenkingszondag, 14 mei 2017, tijdens de 12e Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie in Namibië
 1. Collecteren voor het project op LWF-zondag 25 juni 2017

Hulpmiddelen: speciale collectefolder, poster, liturgie-suggesties (zie punt 2), foto’s of film om te vertonen op de beamer. Bestellingen kunt u bij voorkeur doen via email info@diaconie.com, of via tel.nr. 020 4044708 (diaconaal centrum van de lutherse gemeente Amsterdam).

*Bijbellezing uit 2 Cor 8+9 (collecte voor Jeruzalem).

In de collecte voor Jeruzalem is een diaconaal kader onmiskenbaar aanwezig. Paulus spreekt ook over ‘diakonia’ in 2 Kor. 8 en 9. Maar hij gebruikt ook heel andere woorden: handreiking (lett. gemeenschap) in Rom. 15:26, liefdegave in l Kor. 16:3, milde gave in 2 Kor. 9:5. Ook gebruikt hij het beeld van de ruil (Rom. 15:27, 2 Kor. 9:13). Hieruit kunnen we concluderen, dat niet alleen het lenigen van de diaconale nood een rol speelde voor Paulus (en anderen?), maar ook het samenwerken in de ene kerk van Jezus Christus, waarbij men elkaar dient met de ontvangen gaven. Zo gezien is de collecte een uitdrukking van eenheid. Men staat voor elkaar in. Zo ook staan we schouder aan schouder met onze lutherse zustergemeenten op Batu en Nias.

*Voorbede
Heer God, Eeuwige,
wij bidden om zegen en voelbare nabijheid
voor zusters en broeders met wie wij ons
ook over verre afstand verbonden weten:
gezinnen en enkelingen op Nias en de Batu-eilanden.
Terwijl het voor ons hier vanzelfsprekend lijkt
om elkaar te kunnen opzoeken en bijstaan,
is dit voor hen keer op keer een avontuur,
en moet telkens de zee overwonnen,
die hun gemeenschap op de vele kleine en grotere eilanden
verdeelt en scheidt.
Wees daar aanwezig met uw Geest van verbondenheid,
sterk hun geloofsmoed en levensvreugde,
en verbindt ons met elkaar als uw kinderen die staan:
“schouder aan schouder” – “Bahu Mem Bahu”.

Klik hier voor: *Indonesisch lied voor kinderen en volwassenen
Bersyukur kepada Tuhan
Bersyukur kepada Tuhan
sebab Ia baik,
Bersyukur kepada Tuhan

 *Afkondiging bij de collecte

In Lutherjaar 2017 staan we volop stil bij 500 jaar Reformatie. We herdenken en vieren dit als Lutheranen en samen met vele anderen wereldwijd. Luthers Nederland heeft al vanaf 1889 een relatie met de Lutherse Kerk van Nias en Batu in Indonesië. Nias en de Batu-eilanden liggen voor de kust van Sumatra en horen bij de Indonesische provincie Noord-Sumatra.  De 17.000 lutheranen op Batu vormen 50 kerkgemeenten verspreid over 20 eilanden. Om elkaar te kunnen bereiken voor gemeenteopbouw, het pastoraat en het diaconaat zijn goede vervoersmiddelen uiterst belangrijk. De kerk op de Batu-eilanden vraagt daarom onze steun bij de aanschaf van twee boten. In Lutherjaar 2017 voeren we hier actie voor met als motto ‘Bahu Mem Bahu’. Dat is Indonesisch voor ‘schouder aan schouder’. Er is € 20.000 nodig. Doet u mee? Bahu Mem Bahu. Schouder aan schouder, met de lutheranen op de Batu-eilanden. Hartelijk dank. 

 1. Voor de kinderen

We willen met deze actie de kinderen van deze beide kerken aanspreken. Daarvoor hebben we het idee om zowel in Nederland als op Batu de kinderen tijdens de kinderkerk met een geleide fantasie mee te nemen naar het leven op een eiland. Ook willen we jullie bij deze actie uitdagen om je mooiste tekening in te sturen, die we samen met de kindertekeningen uit Batu op onze Facebookpagina zullen zetten, om daarmee te verbeelden wat ons verbindt.

Voor de geleide fantasie kunt u de volgende vragen gebruiken.

Wat het betekent als je op een eiland woont? Als je overal water om je heen hebt? Als je op zaterdag niet zomaar met de auto naar je sportwedstrijd kunt gaan. Of dat er geen trein is, als je zin hebt om even bij je opa en oma op bezoek te gaan. En stel dat je je op een dag ziek zou voelen, hoe moet het dan? Kun je dan zo maar een hele dag wachten op de boot, om met je ouders naar een dokter in het ziekenhuis te gaan? Gelukkig zijn er dit soort boten op Batu, die ervoor zorgen dat je op tijd hulp of spullen kunt krijgen.

 Daarbij wordt aan de kinderen uit beide landen gevraagd om een tekening te maken bij de volgende vraag. “Als je een dag met een boot mee mag reizen, waar zou je dan het liefst naar toe gaan?”  We vragen aan de leiding van de kinderkerk om foto’ s te maken van alle tekeningen en deze vervolgens door te mailen naar info@diaconie.com zodat we ze online kunnen zetten. De tekeningen komen daarna op onze speciale Facebookpagina: Bahu Mem Bahu. Leuk om alle tekeningen daarna nog eens samen met de kinderen te bekijken.

Daarnaast zijn kinderen van de Batu-eilanden bezig om video’s te maken. Ook die kunnen t.z.t. via de Facebookpagina Bahu Mem Bahu worden bekeken en beantwoord.

 1. Meer doen?

U kunt natuurlijk ook vaker of zelfs het hele jaar door het project centraal stellen. Naast bovengenoemde materialen te gebruiken kunt u een spreker uitnodigen (zie namen en contactgegevens 6), een groet met bv. Pasen of Pinksteren sturen naar de Lutherse Kerk op Batu, een thermometer met de stand van de inkomsten ophangen, in uw gemeente-activiteiten (bv. vrouwengroep, jongerengroep, bijbelgroep etc.) aandacht geven aan kerk-zijn op Batu. Ook is er een spaarbootje beschikbaar om tot 31 oktober thuis geld te sparen voor de actie. Dit komt zeer binnenkort op de website van het Luthers Genootschap https://www.luthersgenootschap.nl/   en is daar dan te downloaden.

 1. Uit te nodigen sprekers
  -Praxedis Bouwman (Luthers Genootschap): praxedisbouwman@praxedisproducties.nl 0529-430305
  -Steffie von Asmuth (ELS): steffievonasmuth@gmail.com; mobiel: 06 53586959
 1. Verdere mogelijke activiteiten
  -Een Indonesische maaltijd organiseren. Recepten zie http://www.roysrecepten.nl/
  -Contact leggen met een Indonesische kerkgemeenschap -bv PERKI of GKIN- in uw omgeving. Zie o.a. http://www.gkin.org/main/ en http://www.perki-nl.org/
  -Tijdens activiteiten in verband met het Lutherjaar, informatie geven en collecteren voor het project
  -Andere kerken in uw woonplaats/regio vragen om mee te doen
  -Taarten of cakes bakken voor bv. de startzondag 2017 en de opbrengsten bestemmen voor het project. Of spekkoek verkopen. Zie recept op http://www.roysrecepten.nl/contents/nl/d196.html
  -Het speciaal gebrouwen Lutherbier verkopen. Een deel van de opbrengsten gaat naar Bahu Mem Bahu. Te bestellen via email lutherbier@gmail.com
  -Met de kinderen een spaarbootje in elkaar knutselen. Dit spaarbootje kan bij voorkeur per email besteld worden via
  info@diaconie.com, of telefonisch via 020 4044708
  -Aandacht geven aan de actie in uw eigen netwerken en social media (Facebook, Twitter).

 

 1. Sfeer proeven, via YouTube

De Batu-eilanden: https://www.youtube.com/watch?v=rX3KCgG7GNM&feature=youtu.be
 
Jeugd: een dans van de Junior High School van de BNKP, Lutherse Kerk op Batu, Pulau Tello:  https://www.youtube.com/watch?v=5blUQGfPwwk&feature=youtu.be en https://www.youtube.com/watch?v=fKwpB7kMXPY&feature=youtu.be
 
De eilanden per boot: https://www.youtube.com/watch?v=CGLbYzJ9bGc&feature=youtu.be
 
 
Bahu mem Bahu, schouder aan schouder, actie boten voor Batu, Lutherjaar 2017 is vooral te vinden op Facebook! Informatie, video’s, en zoveel meer is daar te vinden. https://www.facebook.com/Lutherjaar2017/
 
Graag uw collecteopbrengsten en giften overmaken voor 31 oktober 2017 naar het Nederlands Luthers Genootschap (Iban) NL 28 INGB 0000043360 o.v.v. Bahu Mem Bahu.

De opbrengst wordt namens iedereen die bijdraagt, rondom Hervormingsdag 2017, door het Nederlands Luthers Genootschap aan de BNKP -de Lutherse Kerk van Nias en de Batu-eilanden- overhandigd.