Uitzending ds Uwe Hummel

Uitzending Dr. Uwe Hummel

Op zondag 9 februari jl. vond in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nijmegen de uitzendingsdienst plaats, waarin dr. Uwe Hummel van zijn collega ds. Perla Akerboom-Roelofs met handoplegging de zegen ontving voor zijn vertrek naar Indonesië. Beide predikanten gingen voor in de dienst, waarin ook de Maaltijd van de Heer werd gevierd.

Dr. Hummel preekte over de verheerlijking op de berg, de Evangelielezing naar Mattheus 17 voor deze zondag. Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in het leven van de drie leerlingen die met Jezus mee mochten de berg op. Zo kunnen ook wij de hoogtepunten in onze levens benoemen en deze koesteren. Ze geven ons kracht om als we onze blik vanuit de wolken weer naar de aarde richten, waar het leven van alledag ons wacht, de afdaling in te zetten. Want daar moet het gebeuren.

Dr. Hummel wordt voor de Basler Mission uitgezonden naar Kalimantan (Indonesisch Borneo) waar hij aan de Theologische Hogeschool in Banjarmasin als docent gaat werken.  Dr. Hummel staat een theologie van de dialoog voor en heeft een fascinatie ontwikkeld voor het voeren van interculturele geloofsgesprekken. Hij promoveerde samen met de Niasse predikant (en tegenwoordig ook bisschop) dr. Tuhoni Telaumbanua van de kerk van Nias en de Batu-eilanden met een onderzoek naar de wisselwerking tussen evangelie en cultuur.

In Kalimantan zal die fascinatie niet ophouden. De bevolking daar bestaat voor 80% uit moslims met wie hij het gesprek zal aangaan. Vanuit zijn ervaring in Zuid-Afrika en Indonesië weet hij dat de basis voor het gesprek wordt gelegd in de samenwerking van de verschillende religieuze en culturele bevolkingsgroepen in bijvoorbeeld projecten voor armoedebestrijding en het voorkomen van ecologische rampen door ongebreidelde houtkap van regenwoud.

Dr. Hummel wordt voor een periode van drie jaar uitgezonden en zal aan het Luthers Genootschap verbonden blijven als adviseur.