Het Nederlands Luthers Genootschap: hoe het ontstond

Het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending is opgericht in de 19e eeuw, in een tijd dat zendingswerk een opleving doormaakte. Er werden veel zendings- en bijbelgenootschappen opgericht en de drang om het christelijk geloof verder te verspreiden was groot. Daarnaast leidden maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ontkerkelijking, werkloosheid, armoede en drankzucht, tot het oprichten van instellingen voor inwendige zending.