NLG na 1940

De begintijd van het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending werd in Nederland vooral gekenmerkt door het oprichten van zondagsscholen en jeugdwerk, door het ontstaan van lutherse gemeenschappen, en buiten Nederland door zendingswerk in de koloniën. Eerder kwam de beginperiode aan bod. We vervolgen met de naoorlogse tijd.