Haïti

Op vrijdag jl. heeft dr. drs. Minderhoud, bestuurslid van het Luthers Genootschap,
telefonisch contact gehad met Barry Lynam, de secretaris voor financiën van de Lutheran World Service (LWS) over de aardbeving in Haïti. De LWS, de noodhulporganisatie van de LWF, heeft een kantoor en een lokale staf op Haïti.

Sinds 2003 wordt daar een programma uitgevoerd dat gebaseerd is op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid met de nadruk op een grotere inbreng van lokale
organisaties. Het creëren van werk is één van de aandachtspunten om de armoede
te bestrijden. Dit gebeurt o.a. door steun aan koffieverbouwers.

De hulpactie die Action of Churches (ACT) momenteel opzet, zal lopen via het LWS-programma in Haïti en mede gericht zijn op de wederopbouw. In de eerste fase zullen er hulpgoederen, zoals voedsel, water en tenten vanuit de Dominicaanse Republiek
over de weg naar Haïti worden gebracht.

Het LWS-kantoor heeft de aardbeving ongeschonden doorstaan, er is nog geen nieuws
over een deel van de lokale staf. De heer Lynam zal ons op de hoogte houden van
de verdere ontwikkelingen, die u overigens ook kunt volgen via de LWF-website www.lutheranworld.org . Hierop kunt u toegang krijgen tot een speciale website met actuele “Twitter”-feeds, die een welkome bron van informatie vormen.

Deze week is er een verzoek om steun vanuit Kerkinactie/ICCO aan alle kerkenraden
c.q. diakonieën verzonden. Daarnaast wil het Luthers Genootschap u ook de
mogelijkheid bieden om via het rekeningnummer van het Luthers Genootschap (zie
boven), onder vermelding van “Haïti” uw steun te betuigen.

 

Met vriendelijke groet,

Het Luthers Genootschap