Heden en toekomst

Anno 2011 is het Luthers Genootschap door de jaren heen betrokken gebleven bij drie concentratiegebieden: Indonesië, Suriname en Namibië, in samenwerking met het missionaire werk van Kerkinactie èn met de steun van lutherse besturen en fondsen, lutherse gemeenten en donateurs.

De internationale betrekkingen zijn van essentieel belang. Er is een nauwe samenwerking met de Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal en de Lutheran World Service, de afdeling voor nood- en ontwikkelingshulp van de Lutherse Wereld Federatie in Genève. Door deze persoonlijke contacten kan het Luthers Genootschap haar achterban direct benaderen in geval van rampen als bijvoorbeeld de tsunami en aardbeving in 2004/2005 in Indonesië en de aardbeving in Haïti in 2010.

Wat het binnenlandwerk betreft, ondersteunt het Genootschap lutherse gemeenten bij het in stand houden en uitbouwen van hun gemeentewerk en verschijnt jaarlijks het al genoemde Luthers Dagboek.

De secretaris is afgevaardigd naar de Nederlandse Zendingsraad, waar de vertegenwoordigers van de zendingsorganen vanuit de brede oecumene elkaar ontmoeten en tot uitwisseling en samenwerking komen.