Mensen en het Genootschap: Hans Bas Val

In de lange historie is veel werk verricht door lutheranen en ook vandaag nog heeft het NLG een belangrijke invloed op het maatschappelijk leven, zowel binnen als buiten Nederland. Maar wie zijn
de mensen van het Genootschap? In e/kkwartaal komen ze nu aan het woord over
hun werk, visie en ervaringen. Deze keer: Hans Bas Val.

“Eigenlijk ben ik een beetje via de zijlijn bij het Nederlands Luthers Genootschap betrokken geraakt”, begint Hans Bas Val. “Door mijn betrokkenheid bij de financiële sanering van de ELG Rotterdam en sluiting van de Vaste Burchtkerk, ben ik in de financiële commissie van de synodale commissie beland en van daaruit kreeg ik ook te maken met het NLG. De toenmalige penningmeester, Jaap Struckman betrok mij bij de financiën en in 1994 ben ik hem opgevolgd. En tot nu toe ben ik bij de club gebleven”, lacht hij.

Penningmeester

Momenteel fungeert Val als penningmeester voor het NLG en voor de Luther Stichting en onderhoudt hij vele binnen­landse en internationale contacten. Met name voor subsidie ­en fondsenwerving als ook de toedeling van gelden aan de diverse projecten heeft Val een belangrijke taak binnen het bestuur. “Vaak zijn dit soort dingen persoons gerelateerd”, zo Val. “Inmiddels heb ik een groot netwerk en kent men mij binnen de lutherse geledingen. Als ik ten behoeve van de Luther Stichting of het Genootschap een mail uitstuur met een verzoek om donaties voor een project, komt er moeiteloos een flink bedrag binnen. Dat is heel fijn, daar kunnen we weer veel mooie dingen mee doen.”

Accent lag op inwendige zending

Na bijna dertig jaar betrokkenheid bij het NLG weet hij veel te vertellen over zowel de historische ontwikkeling van het Nederlands luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending naar het huidige Nederlands luthers Genootschap als het zendingswerk zelf dat vanuit het NLG verricht werd. De inwendige zending, zoals dat heette, was in de begintijd van het Genootschap in wezen veel belangrijker dan het buitenlands zendingswerk”, vertelt Val. “Het voorzag in een maatschappelijke behoefte, passend in de tijd van toen. Er zijn armenhuizen ontstaan, weeshuizen, scholen, ziekenhuizen – in Amsterdam behoorden hele straten aan de lutherse kerk”.

Lees het volledige artikel dat recent verscheen in ELK Kwartaal

(Tekst: Leonie Crom-Wagenaar)