Het Nederlands Luthers Genootschap in deze tijd

Na twee eerdere artikelen over het Nederlands Luthers Genootschap komt nu de vraag aan de orde wat het NLG in de huidige tijd doet en betekent. Wat gebeurt er op het gebied van in- en uitwendige zending en wat is in de toekomst nodig?