Aardbeving Syrië/Turkije: oproep giften noodhulp Lutherse Wereldfederatie

Een aardbeving met een kracht van 7.8 in de vroege morgen van 6 februari heeft enorm veel verlies van mensenlevens, menselijk leed en materiële schade veroorzaakt in een groot gebied op de grens van Turkije met Syrië. Meer dan veertig kleinere bevingen en naschokken volgden. Inmiddels zijn er naar schatting meer dan 40.000 doden en onnoemelijk veel mensen zonder dak boven hun hoofd. Reddingswerk komt op gang in Turkije, maar ligt aanzienlijk moeilijker in het door oorlog geteisterde Syrië. Er is behoefte aan medische spullen, aan voedsel, water, onderdak en hygiëne spullen. Het is koud, veel mensen slapen in auto’s en op parkeerplaatsen.

De situatie voor Noord-West Syrië en de stad Aleppo is nog nijpender. Het gebied en de stad, die al deels in puin ligt door de oorlog in Syrië, zijn moeilijk toegankelijk voor hulpverleners en goederen. De wegen zijn kapot, de verbindingen met Turkije, waar logistiek alles vandaan moet komen, nauwelijks begaanbaar.

De Lutherse Wereldfederatie werkt, juist vanwege die oorlog, al jaren samen met lokale partners in Noord-West Syrië en Aleppo. Daarmee is de LWF een van de weinigen die direct toegang heeft tot de getroffen gebieden. Vanuit Syrië is een dringende noodkreet om hulp gedaan. Helaas zijn ook veel hulpverlenende organisaties getroffen doordat werknemers vermist of dood zijn, of omdat hun families getroffen zijn. Partnerorganisaties van de Lutherse Wereldfederatie onderzoekt momenteel wat het meest nodig is en hoe spullen en hulpverleners het beste ter plekke kunnen komen.

Uw gemeente, uw diaconie, uw individuele gemeenteleden danwel degenen die zich betrokken voelen en gelieerde instellingen kunnen direct financieel helpen via een bijdrage aan het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending:

NL28 INGB 0000 0433 60 tnv Nederlands Luthers Genootschap
onder vermelding van
‘aardbevingsramp Syrië’
(RSIN/ANBI 805955963).

Het genootschap zorgt dat uw bijdragen direct op de juiste plek komt bij de LWF en dus in Syrië

Met dankbare groet,

Praxedis Bouwman, voorzitter NLG
Hans Bas Val, penningmeester NLG