Bestuur

De bestuursleden leden worden gekozen uit leden van het genootschap en de benoeming tot bestuurslid behoeft goedkeuring van de Evangelisch-Lutherse Synode. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het huidige bestuur van het Luthers Genootschap wordt gevormd door:

dr A.T.P. (Praxedis) Bouwman voorzitter
mr drs H. (Huub) Lems secretaris
drs J.B. (Hans Bas) Val MA penningmeester
dr drs C. (Christiaan) Minderhoud adviseur
dr U. (Uwe) Hummel adviseur
dr A.J. (Andreas) Wöhle adviseur
drs (Perla) P.K.A. Akerboom-Roelofs adviseur
ds. H. (Hans) Mudde adviseur

Adres penningmeester: Kerkstraat 74, 4285 BC Woudrichem; 0183-304586; jb@val.nl

ING rekening: NL28 INGB 0000 0433 60 ten name van Nederlands Luthers Genootschap te Woudrichem.

RSIN: 816319790