ANBI

Het Nederlands Luthers Genootschap is een ANBI-instelling. Dat betekent voor u dat giften ANBI’s meetellen voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting.

Algemene gegevens

Vereniging Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendinge Zending
Kerkstraat 74, 4285 BC Woudrichem

KvK: 40531126
RSIN: 816319790

In dit ‘standaardformulier publicatieplichyt ANBI‘ vindt u de hoofdlijnen van ons beleid, een activiteitenverslag en de staat van baten en lasten.