Projecten

Het Luthers Genootschap ondersteunt met haar werkzaamheden projecten op verschillende locaties in de wereld.

In Indonesië ondersteunt het Luthers Genootschap in samenwerking met andere (lutherse) fondsen, lutherse gemeenten en particuliere gevers en in overleg met de kerkleiding van de BNKP (lutherse kerk van Nias en de Batu-eilanden) ondersteunt het Luthers Genootschap de volgende projecten:

 • 90% van de kosten voor studie en kost en inwoning aan de Theologische Hogeschool Sundermann voor 5 studenten afkomstig van de Batu-eilanden (nog geen bedrag bekend)
 • de ontwikkeling van het kerkmuziek- en liturgieproject aan de Theologische Hogeschool Sundermann, o.a. het geschikt maken van de reeds beschikbare ruimte, aanschaf van muziekinstrumenten, bladmuziek etc. (€ 15.000,–)
 • de pensioenen van predikantsweduwen op Nias en de Batu-eilanden die buiten de reguliere pensioenvoorziening vallen
 • de kosten voor de renovatie van Bethanië, het huis voor ouderen op Nias (toiletruimte, sceptic-tank en evt. aanbouw) (€ 2.000,–)
 • de realisatie van een agrarisch project (o.a. kwekerij rubberbomen) waarmee de weeshuizen eigen inkomsten kunnen genereren (€ 22.000,–)
 • de aanschaf van een kleurendrukmachine voor de drukkerij/boekwinkel (€ 23.000,–)
 • de aanschaf van motorfietsen voor de rondtrekkende predikanten op de Batu-eilanden (€ 25.000,–)
 • het drukken van gezangboeken voor de gemeenten op de Batu-eilanden
 • de verdere restauratie van een aantal door tsunami en aardbeving zwaar beschadigde kerk als de Denninger Church in de hoofdstad Gunungsitoli, de plattelandskerk van Tumori en een aantal dorpskerken op de Batu-eilanden.
 • in Mela-Sibolga, aan de westkust van Sumatra, wordt het project van de familie Siregar-Emck ondersteund. Zij bouwden hier o.a. een gemeenschapshuis, een kleuterschool en een winkel,waar door vrouwen verbouwde groenten verkocht worden.

Met de Evangelisch-Lutherse Kerk in Suriname bestaan nauwe banden. Het Genootschapsbestuur verleent assistentie bij problemen van bestuurlijke en personele aard. Bijvoorbeeld:

 • herziening kerkorde
 • uitzending voor een bepaalde periode van Nederlandse predikanten om in het predikantentekort te voorzien
 • conflictbemiddeling

Daarnaast wordt materiële hulp geboden. Bijvoorbeeld:

 • de bouw van het inmiddels gereed gekomen kerkelijk centrum Mottonshoop
 • het dak van de Maarten Luther Kerk, dat gerestaureerd is
 • de restauratie van een aantal bejaardenwoningen
 • aanschaf van een orgel en doopvont voor de kerk van Mottonshoop

In geval van (natuur)rampen waarvoor directe noodhulp geboden moet worden, ondersteunt het Luthers Genootschap het werk van de Lutharan World Service, de organisatie voor noodhulp en ontwikkelingshulp van de Lutherse Wereld Federatie, door binnen de eigen achterban hiervoor geld in te zamelen. Zo is na de aardbeving in Haïti in januari 2010 een bedrag van € 60.000,– bij elkaar gebracht.

Naast alle projecten in het buitenland heeft het Luthers Genootschap ook projecten binnen Nederland:

 • uitgave van het Luthers Dagboek
 • steunaanvragen op het gebied van gemeenteopbouw
 • theologisch wetenschappelijk onderzoek