LWF roept op voor fondsen voor aardbeving in Haïti

Terwijl het dodental stijgt, zetten duizenden overlevenden zich schrap voor tropische storm op weg naar de Caribische eilandnatie

(LWI) – De Lutherse Wereldfederatie (LWF) werkt samen met andere humanitaire hulporganisaties om te voorzien in de dringende behoeften van duizenden Haïtianen die zijn getroffen door een krachtige aardbeving die het Caribische eilandnatie op 14 augustus trof. Ambtenaren in Haïti hebben bevestigd dat meer dan 1.200 mensen zijn gedood en duizenden anderen gewond zijn geraakt bij de aardbeving die het zuidwesten van het eiland, dicht bij de op twee na grootste stad, Les Cayes, trof.

Minstens 12.000 huizen zijn beschadigd of vernield, evenals scholen, kerken, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. Wegen en bruggen zijn ook beschadigd of geblokkeerd door aardverschuivingen, terwijl er nog steeds krachtige naschokken worden gemeld, die de reddingsoperaties verder bemoeilijken. Hulporganisaties waarschuwen dat het land nog meer verwoest kan worden door een tropische storm die naar verwachting binnenkort aan land zal gaan in Haïti.

LWF reageert op de noodsituatie via haar gemeenschappelijk kantoor in Haïti, in samenwerking met de Duitse protestantse kerkenorganisatie Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) en Norwegian Church Aid (NCA). In het afgelopen decennium heeft LWF verarmde gemeenschappen ondersteund die getroffen waren door een eerdere aardbeving, die in 2010 meer dan 200.000 levens eiste, en door de orkaan Matthew, die hetzelfde gebied trof als deze recente aardbeving en bijna anderhalf miljoen mensen in nood achterliet noodhulp in 2016.

Bid alstublieft voor de mensen van Haïti, maar doneer ook aan de reddingsoperatie als dat mogelijk is.— Prospery Raymond, directeur van het gezamenlijke LWF/DKH/NCA-kantoor in Haïti

Directeur van het gezamenlijke LWF/DKH/NCA-kantoor in Haïti, Prospery Raymond, is medevoorzitter van het ACT Forum Haïti, dat de reactie van de kerken op de huidige crisis coördineert en nauw samenwerkt met lokale basisgemeenschappen. Hij zei dat de aanpak van Survivor and Community Led Responses erop gericht is ervoor te zorgen dat “het werk van ACT-leden passend en effectief is en de behoeften, expertise en leiderschap van degenen die door deze ramp zijn getroffen, respecteert.”

De eerste interventies van ACT Forum Haïti-leden zijn gericht op het verstrekken van onderdak en schoon water, evenals psychosociale ondersteuning voor overlevenden. Er is dringend behoefte aan tenten en andere tijdelijke onderkomens, evenals aan basisbehoeften zoals voedsel, kleding, hygiëne en EHBO-koffers. Hulpdiensten die naar de zwaarst getroffen gebieden gaan, hebben ook voertuigen, brandstof, mobiele telefoons en simkaarten nodig, aangezien communicatielijnen zijn vernietigd in gebieden die het dichtst bij het epicentrum van de aardbeving liggen.

Raymond vervolgde: “We maken ons grote zorgen over de veiligheid van meer dan 20.000 gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt door de aardbeving. Het meest zorgwekkend is de orkaan die nu richting Haïti trekt: ook scholen en kerken zijn verwoest, dus waar blijven die families?” LWF en haar partners proberen hen te ondersteunen, maar hebben dringend financiering nodig voor deze noodoperatie. “Bid alstublieft voor de mensen van Haïti,” voegde hij eraan toe, “maar doneer ook aan de reddingsoperatie als dat mogelijk is.”

LWF/P. Hitchen

Haïti ligt in een regio die gevoelig is voor natuurrampen. Gelegen in een orkaancorridor en op een continentale kloof, heeft het land te maken met frequente tropische stormen, aardbevingen en droogte, bovenop politieke instabiliteit en zwakke overheidsstructuren. De LWF is sinds 1995 aanwezig in Haïti en werkt samen met de overheid, lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld om mensen te helpen hun huizen en levensonderhoud weer op te bouwen. Op het platteland leeft bijna 90 procent van de bevolking onder de armoedegrens en is er vrijwel geen sociale basisvoorziening.

 

 

Bijdragen voor de noodhulp van de LWF voor de ramp in Haïti kunnen worden overgemaakt naar bankrekening nr NL28 INGB 0000 0433 60 van het Nederlands Luthers Genootschap o.v.v. Haïti