Steun voor mensen in Oekraïne op de vlucht en in shelters hard nodig

Het Nederlands Luthers Genootschap, samen met de Lutherstichting, doet een dringende oproep voor donaties om de kerken en mensen in Oekraïne te ondersteunen. Na de Russische invasie in Oekraïne is steun voor de mensen in Oekraïne die op de vlucht zijn of in shelters zitten, heel hard nodig. Velen zijn verdreven van hun thuis en zoeken elders veiligheid. Er is een enorme behoefte aan primaire levensvoorwaarden: water en eten.

Uw donatie aan het Nederlands Luthers Genootschap gaat rechtstreeks naar de Lutherse Wereldfederatie. De LWF coördineert niet alleen de hulp aan kerken en mensen in Oekraïne, maar ook de humanitaire hulp in de buurlanden Polen, Slowakije, Roemenië en Hongarije via de lutherse kerken aldaar voor iedereen die dat nodig heeft. ‘Deze steun is van levensbelang voor alle mensen die een schuilplaats zoeken tegen geweervuur en bombardementen,’ zo zegt secretaris-generaal Anne Burghardt van de LWF. ‘Elke donatie telt.’

De lutherse kerk in Oekraïne en haar diaconale organisaties, evenals die in de buurlanden, bieden hulp waar mogelijk. Pastoraal, psychisch, en heel praktisch. Er worden noodpakketten uitgedeeld, schuilplaatsen geregeld, er wordt basale medische hulp geleverd. De kerken vragen om financiële steun en diplomatieke ondersteuning. In de buurlanden Polen en Hongarije hebben lutherse bisschoppen hun kerkgemeenten opgeroepen om vluchtende mensen uit Oekraïne warm welkom te heten en te helpen waar mogelijk.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL28INGB 0000043360, tnv Nederlands Luthers Genootschap, Woudrichem, onder vermelding van ‘Steun Oekraïne’.

Voor meer informatie: Praxedis Bouwman, voorzitter Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, email praxedisbouwman@praxedisproducties.nl, telefoon: 06-21583982

Verklaring van de Lutherse Wereldfederatie

De Lutherse Wereldfederatie is diep geschokt door de Russisch militaire aanval op Oekraïne. Het conflict is een gevaarlijke kant opgegaan met verlies van levens, gewonden, vernieling van eigendom, van vluchtende mensen, en enorm hoge spanningen in Oekraïne, in de regio en in heel Europa.

Als Christenen zijn we geroepen om boodschappers van vrede te zijn: ‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.’ (Matteüs 5:9). Daarom veroordelen wij geweld in iedere verschijningsvorm.

We roepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren en herstel van de vrede.

Alle partijen in dit conflict moeten mensenrechten, internationaal en humanitair recht respecteren. Burgers en burgerlijke infrastructuur moet worden beschermd.

We roepen op voor wereldwijde solidariteit met de betrokken mensen in Oekraïne, inclusief zij die op de vlucht zijn en met spoed humanitaire hulp nodig hebben. We roepen regeringen op om grenzen open te houden en zij die vluchten voor de vijandigheden welkom te heten.

We roepen op om de kerken in Oekraïne en in de buurlanden die assistentie verlenen te steunen om die hulp, in de vorm van basisbehoeften, bescherming, pastorale en psychische hulp te kunnen bieden.

Vrede moet zegevieren. Menselijke waardigheid moet worden verdedigd.

Ds. Anne Burghardt, secretaris-generaal van de Lutherse Wereldfederatie