‘Help ons elkaar helpen’: Geld voor (gaar)keuken en zaal lutherse kerk Paramaribo

Beste mensen van de diaconie, beste kerkenraadsleden van Evangelisch-Lutherse gemeenten,

De berichten uit Suriname zijn verdrietig, zorgwekkend. Hartverscheurend om een samenleving van ruim 600.000 zielen in dit grote land zo te horen en zien lijden onder het hard toeslaan van corona. Momenteel sterven tien jonge en oude personen per dag. Code zwart. Gelukkig luistert Nederland naar de nood van de mensen in het land waar zoveel verbinding mee is. Zorgpersoneel, vaccinaties en hulpgoederen zijn of gaan die kant op.

Drie maanden lijken er nodig te zijn om deze besmettingsgolf te keren. Drie lange maanden.

Deze corona-crisis komt bovenop de financiële, economische en ook sociale crisis waar Suriname zich al langer in bevindt. Per dag zien Surinamers hun geld minder waard worden, per dag is het voor veel mensen een toer om rond te kunnen komen. Al voor de corona crisis voorzag de diaconie in maaltijden voor dak- en thuislozen. Dat gebeurt nu vanuit privé-keukens, met vervolgens distributie op bepaalde plekken in de stad. Die functie wordt, gezien de huidige belabberde situatie steeds uitgebreid. De overheid is niet in staat om veel te doen om de nood te lenigen, Suriname heeft een staatsschuld die de afgelopen jaren enorm is opgelopen. De verwachting voor 2021 is rond 81% van het bruto binnenlands product. Daarnaast is een groot deel van die schulden in vreemde valuta, waardoor het land te maken heeft met wisselkoersschokken. die op hun beurt hard nodig zijn in de economische en sociale crisis waar de inwoners van Suriname onder gebukt gaan. Een crisis die zich al aandiende voor corona, en die zeker door de covid19-pandemie versterkt is. Veel mensen in de hoofdstad Paramaribo, het dichtstbevolkte gebied, zijn op hulp van kerken aangewezen. Het is hard nodig om structureel de nood voor veel mensen op het gebied van de eerste levensbehoefte, eten en drinken, te kunnen ledigen.

Daarom doen we een dringende oproep om op zondag 27 juni 2021, van oudsher de zondag van de Lutherse Wereldfederatie en daarom een zondag met specifieke aandacht voor de nood van internationale zusters en broeders, de collecte te bestemmen voor de Evangelisch Lutherse Kerk in Paramaribo, Suriname.

Gevraagd: geld voor (gaar)keuken en zaal lutherse kerk Paramaribo

In een gezamenlijke inspanning van partners in luthers Suriname en Nederland wordt, zodra het gezien de noodsituatie rondom corona, hard gewerkt aan de vernieuwing en herinrichting van de zaal en de keuken van de Maarten Lutherkerk aan de Waterkant in Paramaribo. De opknapbeurt en uitbreiding is nodig omdat vanuit de zogeheten Leo Kingzaal én de keuken vele diaconale activiteiten worden ondernomen.

Als de zaal en vooral ook de keuken worden opgeknapt en uitgebreid, zijn de mensen van de Maarten Lutherkerk beter in staat om op een vaste plek mensen te voorzien van eten en een sociale ontmoeting. De kerk, en daarmee ook de zaal, liggen dermate centraal in Paramaribo dat iedereen er langs komt. De markt tegenover de kerk, ook zo’n centraal kloppend hart van de stad, trekt veel mensen in nood, mensen met een beperking, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. De Maarten Lutherkerk heeft afspraken met de voedselmarkt om aan het eind van de dag wegens gebrek aan koeling overgebleven waar over te nemen. Als de voorgenomen gaarkeuken met adequate apparatuur volop kan draaien, biedt de zaal een plek voor ontmoeting, een plek voor een praatje en een hap voor het stillen van de honger, een plek om even mens te zijn.

De zaal, het dak is inmiddels aangepakt, heeft een multifunctioneel karakter en kan ook gebruikt worden voor zondagschool, bijbelstudies, kerkvergaderingen, soosactiviteiten, lezingen, recepties, kan zelfs verhuurd worden aan derden om inkomsten te genereren.

‘Help ons elkaar helpen’

Het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige Zending, de Diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam en de Maarten Lutherkerk in Paramaribo werken samen om zo snel mogelijk te beginnen met de werkzaamheden aan de zaal en de keuken. Dat kan alleen maar met steun van velen. In de eerste plaats natuurlijk in Paramaribo zelf, maar zeker ook van mensen die de zusters en broeders in Suriname een warm hart toedragen. Omdat de renovatie van zaal en keuken nogal omvangrijk is, wordt met voorrang begonnen aan de keuken. Gezien de huidige malaise is een gaarkeuken het hardst nodig. Voor die keuken is een bedrag nodig van 50.000 euro. Onder het motto ‘Help ons elkaar helpen’ zijn financiële bijdrages heel welkom.

27 juni: aftrap landelijke actie

Op wat oorspronkelijk de LWF-zondag heette, ooit wereldwijd in het leven geroepen rondom de gedenkdag van de Augsburgse Confessie, is de aftrap van een grote landelijke lutherse actie om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor de gaarkeuken en later de renovatie van de kerkzaal. In het Evangelisch-Luthers Dagboek staat dat de collecte voor die dag naar het wereldwijde werk van de Lutherse Wereldfederatie gaat, het zou mooi zijn als alle lutherse gemeentes op die zondag collecteren voor het werk van onze lutherse zusters en broeders in Suriname, Paramaribo.

U kunt de bijdrage van de collecte overmaken op: NL28INGB 0000043360, tnv Nederlands Luthers Genootschap, Woudrichem, onder vermelding van ‘Help ons elkaar helpen’.

Voor meer informatie kunt u mij altijd bereiken, per email praxedisbouwman@praxedisproducties.nl, of per telefoon: 06-21583982

Er is een video van zesenhalve minuut beschikbaar ter illustratie van dit project van de Maarten Lutherkerk in Paramaribo. Mocht u dat willen, dan stuur ik dat graag digitaal op.

Vriendelijke groet,

Praxedis Bouwman

namens het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige Zending, de Diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam en de Maarten Lutherkerk in Paramaribo