Beleidsplan 2015-2020

Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending (Nederlands Luthers Genootschap)

Beleidsplan 2015-2020

Doel van het Genootschap
Het financieel en/of met deskundigheid ondersteunen van de levendige lutherse traditie in Nederland en buitenland.

In Nederland richt het Luthers Genootschap zich op de Evangelisch-Lutherse Gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland, de lutherse traditie in gefuseerde gemeenten, gemeenteoverkoepelende (eventueel individuele) activiteiten en (internationale) activiteiten van de Evangelisch Lutherse Syonde van de PKN.

In het buitenland richt het Luthers Genootschap zich op de voormalige zendingscontacten die de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en haar voorgangers zijn aangegaan. Bovendien ondersteunt het Luthers Genootschap de Lutherse Wereldfederatie (LWF, Genève) daar waar nodig in haar werkzaamheden op het gebied van ontwikkelings- en noodhulp.

Luthers Nederland internationaal: het Luthers Genootschap biedt een platform aan lutherse organisaties die internationaal werken (inclusief lutherse gemeenten) en de Evangelisch-Lutherse Synode.

De kernen van het werk van het Luthers Genootschap in de periode 2015-2020 zijn:

Uitwendige zending

 1. Ondersteuning projecten van de historische zendingsgebieden van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK, in 2004 verenigd in de Protestantse Kerk in Nederland):

  1. Nias en de Batu-eilanden

  2. Suriname

 2. Onderhouden van relaties met kerkgenootschappen die vanuit de ELK zijn opgericht, van oudsher onder meer verbonden met de gebieden die de Verenigd Oostindische Compagnie (VOC) aandeed:

 • Curaçao

 • Zuid-Afrika (Kaapstad)

 • India

 • Batavia

 • Bernice, Brits Guyana

 • New York, VS

 1. Voortzetten sommige oude relaties van de ELK:

 • Namibië

 • Hernhutters

 1. Ondersteuning noodhulp, maximaal twee per jaar:

 • Zendingskerken Nias en Batu-eilanden

 • Als Nederlandse uitgezondenen werken in noodhulp en om ondersteuning vragen

 • Op aanvraag LWF-LWS (waarbij de LWF/LWS

 1. Ondersteuning nood- en ontwikkelingshulp

 • Actie 1+

 • LWF/LWS: medefinancieren projecten die een ‘niche’ zijn, die moeilijk te financieren zijn

Inwendige zending

 1. Evangelisch-Luthers Dagboek

 2. Steunfonds Lutherana

 3. Bibliotheek

 4. Gemeenteopbouw

 5. SVK/Welja

 6. Muziekdagen

 7. Lutherdag / Lutherstichting

 8. Evangelisch-Lutherse Synode van de PKN

Middelen
Jaarlijks wordt actie gevoerd voor projecten ten behoeve van de voormalige zendingsgebieden en lutherse publicaties, tevens wordt noodhulp verstrekt in het geval van (natuur)rampen. Dit gebeurt in nauw overleg met de Banua Niha Kerisa Protestan (BNKP, Nias), de Vereinte Evangelischen Mission (VEM, Wuppertal), het Department for World Service (LWF, Lutherse Wereldfederatie, Geneve) en Kerk-in-Actie (PKN-Utrecht).

Uit het vermogen is jaarlijks eveneens een bedrag beschikbaar.

Partners

 • Evangelisch-Lutherse Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 • Kerk-in-Actie, Actie1+

 • Lutheran World Federation / Lutheran World Service (LWF/LWS)
 • Vereinigte Evangelische Mission (VEM)

 • Eukumindo

 • N L Zendingsraad

 • Lutherse stichtingen

 • Bevriende Goede Doelenstichtingen

 • Lutherse Diakoniën

 • Platformfunctie Lutheranen internationaal

 • Lutherstichting (zie aanvraag voor ‘onderdak’)

Historie
Het Nederlands Luthers Genootschap is opgericht in 1852 met als doel: ‘het ondersteunen van het zendingswerk onder de heidenen verricht door het Luthers Zendingsgenootschap van Leipzig, de bevordering van de kennis omtrent het zuivere Woord en Sakrament door middel van verspreiding van geschikte literatuur en de stichting van Lutherse scholen en de bevordering van de wereldwijde eenheid onder lutheranen’. In 1872 besloot het Genootschap de zending zelf ter hand te nemen en vanaf 1889 tot na de Tweede Wereldoorlog heeft het Genootschap samen met de Rheinische Missionsgesellschaft zendelingen gestuurd naar Nias en de Batu eilanden. Uit dit werk is de Banua Niha Kerisa Protestan (BNKP) ontstaan, een kerkgenootschap met momenteel ongeveer 400.000 leden op Nias en de Batu eilanden.

Sinds het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (2004) heeft het Nederlands Luthers Genootschap haar werk gewoon voortgezet, met aanpassingen in de binnenlandse doelgroepen.

Oktober 2014